Šamanská praktička a ceremonialistka

Na svou cestu seberůstu jsem se vydala, když mi bylo 18 let před víc jak 20 lety. Prošla jsem si všemožným učením od tantry, Taa, o ženských archetypech po psychedelické medicíny, coaching, šamanismus a práci s hlasem a světlem. Svou cestu mě šitou na míru jsem našla v šamanismu, s kterým jsem začala v Glastonbury roku 2006. Po tréningu jsem se pustila do práce s klienty.  Mou “medicínou” jsou ovšem medicína srdce, dechu a měsíce. Ti se mi stali největšími učiteli. Kromě měsíčních ceremonií a ženských skupin dělám léčebné schůzky s individuálními klienty. Pod pojmem léčení se však neschovává jen léčení světlem, ale i obřady a poradenství jak komunikovat se svým tělem a srdcem.

Obřady jsou velmi důležité pro zdravý život. Nejsou pouze psychologickým mezníkem, ale dodávají životu posvátnost, uvědomění, vděčnost, pokoru a lásku. Vedu rituály pro tělo, ženské cykly, předky, konce a začátky. Na měsíčním tanci jsem se stala nositelkou posvátné obsidiánové dýmky a Samuhadorou. Samuhadora je žena, která otevírá/zavírá a čistí prostor pro a během léčení a ceremonie. Pracuje s ohněm a očistným kouřem. Miluji tuto roli.

Jako intuitivní empatik připomínám důležitosti péče o sebe na duchovní a energetické úrovni. Pociťovat, jak se cítí ostatní lidé v mém okolí, může být dar, ale bez patřičné ochrany a obezřetnosti se tento dar může proměnit v břímě.

Proč šamanismus? Protože šamanismus je život. Ne život jedince, ale celku. Spojení s přírodou, jejími elementy a aspekty. Spojení s předky a dalšími formami vědomí. To beru jako základ harmonického a šťastného života. Šamanismu mě naučil, že nemá cenu se brát moc vážně, ale že se naprosto vyplatí mít vždy smysl pro humor a brát život s lehkostí.

Více o mé činnosti zde na http://www.dumviolet.cz

© 2021 Myslet srdcem. Všechna práva vyhrazena.