Tanečnice měsíce & Sahumadora

Představte si 200 žen všech věkových skupin oblečených do bílých ponč a bílých sukní, tancujících za úplňku 4 noci po sobě. Ženy jsou rozdělené do 4 skupin reprezentující směry léčivého medicínského kruhu, a samotný tanec je vyjádřením posvátných geometrických vzorců, jež tyto 4 skupiny jako hadi proplétající se navzájem, vytvářejí. Tanec doprovázejí posvátné písně pradavného mexického jazyka nahuatl a obrovský buben je probuzen k životu 20 bubenicemi. Každý geometrický vzorec, který se tancem vytváří, v sobě pojímá své vlastní energie vyvolávající aspekty silné ženské podstaty a vyzdvihuje ženské energie potřebné pro léčení a harmonizaci s přírodními cykly.

thumb_IMG_0002_1024

Měsíční tanec byl obnoven roku 1985 abuelem Tlakaelelem a dalšími abuelami (španělsky dědeček/babička, tady titul stařešiny/starší moudré ženy pozn. překl.), kteří tanec vzkřísili ze starodávných mexických tradic Toltéku a Aztéků. Abuela Isabel Vega (Toluimatl, její jméno v jazyce nahuatl), která byla tanečnicí slunce, dostala při jednom tanci vizi otevřít kruh tance věnovaný měsíci a ženám. Společně s ostatními abuelami vysnily vizi o ceremonii posvátné dýmky, která se rozšíří po světě jako kometa, a jejíž hroty jejího světelného ocasu namíří na místa, kde se tyto ceremonie a měsíční kruhy otevřou. Toto proroctví se splnilo a skrze tanečnice měsíce, čanupa (posvátná obsidiánová dýmka) požehnala a pomohla k transformaci mnoha lidem po celém světě.

První měsíční tanec, pod jménem Xochimeztli, inspirován kodexem Borgia (manuskript z předkolumbijské éry), se konal v Mexiku roku 1992 s abuelou Isabel Vega (Toluimatl), Guadalupe Retiz (Tonalmitl) and Patricií Guerrera Leal, ženou abuela Tlakaelela a pěti dalšími. Od té doby se kruh rozrostl a z něho vyklíčily další kruhy v Mexiku, Kostarice, Kanadě a USA. Měsíční tanec Metzliyoliliztli v Kostarice byl započat v roce 2007 abuelou Anou Carmonou (Itzpaplotl), která sama tancovala v původním mexickém kruhu od roku 1996. My tančíme na jejím pozemku v horách střední Kostariky.

Během těchto 4 dnů tance se postíme a před a po každém tanci se „očistíme“ v temazkalu (potní chýši), dohromady osmkrát. Tancujeme od večera až do rána, vítajíce slunce s oddanou vděčností za nový den. V průběhu tance máme několik přestávek, během kterých odpočíváme a „modlíme se s čanupou“ (kouříme posvátnou dýmku). Po tanci dopoledne si pak dopřejeme krátký spánek, po němž následují přednášky a učení abuel (babiček).

Dáváme se do služeb lidstva. Modlíme se za sebe, naše rodiny, předky, matku Zemi a všechny tvory, nejen ty lidské, jež na ní spočívají. Měsíční tanec je duchovní práce, která nás léčí na všech úrovních, ať už fyzické, duchovní, psychické či emocionální. Pomáhá nám rozšířit naše vědomí a prohloubit spojení s Matkou Zemí. Měsíční tanec nás podporuje v procesu vstoupení do naší síly, z kterého vycházíme jako silné, svobodné ženy, které jsou připraveny asistovat ostatním v jejich fázích transformace.

Můj první tanec se konal v únoru 2015. Nositelkou dýmky jsem se stala o rok později. Během mého čvrtého tance jsem obdržela zasvěcení a „jméno“ (duchovní nahuatl jméno, které vynese můj plný potenciál na povrch). V pátém tanci jsem se stala Sahumadorou, která s pomocí posvátného kouře pomáhá udržovat energii a čistit prostor. Tato pozice mi sedla jako šitá na míru.

V následující letech budu dále nasávat učení a uvidím, kam mě to zavede. Posvátné ženské ceremonie se v minulosti konaly i u nás a třeba se rovzpomeneme anebo si vytvoříme své vlastní, blízké naším středoevropským kořenům. Posvátnému ženství a ceremoniím jsem zasvětila svůj život a s důvěrou se nechávám unášet dál.

Cuauhtli Meyotzin (Orel zářící vody)

PS: Tento specifický měsíční tanec budu moci uspořádat v Česku až po minimálně 9 letech tance s podporou a požehnáním babiček. Mezitím ale připravuji půdu. Již máme českou skupinu a pravidelně  se setkáváme. Více info na facebooku Moondance Czech. Rakousko je zatím nejbližší varianta (www.moondanceaustria.com). Existují spoustu ženských kruhů a tanců i v Česku a věřím, že kterýkoliv vám něco dá. Jde pouze o to, sedět ve vzájemné důvěře a podpoře s ostatními ženami v kruhu. Sesterství je medicína.

© 2022 Myslet srdcem. Všechna práva vyhrazena.